Slovenija: Šta je potrebno prilikom zahtjeva za boravišnu ili radnu dozvolu za strance

MARKETING
U ovom članku imate razna pitanja i prijavne obrasce u PDF formatu za državljane trećih zemalja u Republici Sloveniji.

Ispod svakog obrasca zahtjeva nalaze se podaci o obveznim prilozima koji se moraju dostaviti prilikom podnošenja pojedinog zahtjeva i koje podatke će nadležna tijela pribaviti po službenoj dužnosti.

Informacije su dostupne na više jezika, klikom na odabrani jezik vam se preuzima formular u PDF formatu sa svim detaljima.

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE JEDINSTVENE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD preuzmite u PDF formatu na linku OVDJE

Preuzmite info na jeziku:  ALB, BIHENG, MKD SRP

2. ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROMJENE POSLA, PROMJENE POSLODAVCA ILI ZAPOŠLJAVANJA KOD DVA ILI VIŠE POSLODAVCA (članak 37. stavak 5. Zakona o strancima) na linku OVDJE

info:  ALB, BIHENG, MKD, SRP

3. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE JEDINSTVENE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA SAMOSTALNE DJELATNOSTI (čl. 37.b Zakona o strancima) na linku OVDJE

info:  ALB, BIHENG, MKD, SRP

4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE DOZVOLE PRIVREMENOG BORAVKA ZBOG OBAVLJANJA POSLOVA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA, VIŠEG ILI VISOKOG OBRAZOVANJA (čl. 38. Zakona o strancima) na linku OVDJE

info:  ALB, BIHENG, MKD, SRP

5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE PRIVREMENOG BORAVKA RADI OBAVLJANJA ISTRAŽIVAČKOG RADA – DUGOROČNI PREMJEŠTAJ (čl. 38.b Zakona o strancima) na linku OVDJE

info:  ALB, BIHENG, MKD, SRP

6/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE PRIVREMENOG BORAVAKA ZA ČLANA OBITELJI ISTRAŽIVAČA (čl. 38.c Zakona o strancima).

info:  ALB, BIHENG, MKD, SRP

7/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE JEDINSTVENE DOZVOLE ZA TRAŽENJE ZAPOŠLJAVANJA ILI SAMOZAPOŠLJAVANJA (čl. 38. i 44. b Zakona o strancima)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

8/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE JEDINSTVENE DOZVOLE ZA ZAPOŠLJAVANJE VISOKOKVALIFIKACIJE – EU PLAVA KARTICA (čl. 39. i 41. Zakona o strancima)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

9/1 ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROMJENE POSLODAVCA ILI PROMJENE POSLA IMATELJA EU PLAVE KARTE (čl. 39. stavak 4. Zakona o strancima)

info: ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

10/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE DOZVOLE PRIVREMENOG BORAVKA ZA ČLANA OBITELJI IMATELJA EU PLAVE KARTE (čl. 42. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

11/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE PRIVREMENOG BORAVKA RADI STUDIRANJA (čl. 44. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

12/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE PRIVREMENOG BORAVAKA ZBOG OBAVLJANJA VOLONTERSKOG RADA (čl. 44. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

13/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE JEDINSTVENE DOZVOLE ZA Obavljanje pripravničkog staža (čl. 44.d Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

14/1 ZAHTJEV ZA ODOBRENJE ZA ZAPOŠLJAVANJE VJEŽBENIKA KOD DVA ILI VIŠE POSLODAVCA (čl. 44.d, stavak 4. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

15/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE JEDINSTVENE DOZVOLE ZA IZLAGANJE RADNIKA (čl. 45. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

16/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE JEDINSTVENE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE SEZONSKIH POSLOVA DULJE OD 90 DANA (čl. 45.a Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

17/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE JEDINSTVENE DOZVOLE ZA OSOBU KOJA PREMAŠUJE U GOSPODARSKOM DRUŠTVU (čl. 45.b, 45.c i 45.d Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

18/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE DOZVOLE PRIVREMENOG BORAVKA ZA ČLANA OBITELJI NOSITELJA JEDINSTVENE DOZVOLE ZA PREMEŠTAJ OSOBE UNUTAR GOSPODARSKOG DRUŠTVA (čl. 45.e Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

19/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE JEDINSTVENE DOZVOLE ZA DNEVNOG RADNOG MIGRANTA (čl. 46. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

20/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE PRIVREMENOG BORAVAKA ZBOG SPAJANJA OBITELJI (čl. 47. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

21/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE STALNOG BORAVAKA ZA ČLANA OBITELJI IZBJEGLICE (čl. 47.a Zakona o strancima)

info: ENG

22/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE PRIVREMENOG BORAVKA ZA ČLANA OBITELJI OSOBE SA SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM (čl. 47.b Zakona o strancima)

info: ENG

23/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE PRIVREMENOG BORAVKA STRANCCU KOJI IMA STATUS BORAVNIKA ZA DUGOTRAJNO U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE, A ĆE BORAVITI U REPUBLICI SLOVENIJI RADI STUDIJA ILI DRUGIH OPRAVDANIH RAZLOGA (čl. 48.). Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

24/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE PRIVREMENOG BORAVKA ZA STRANCA KOJI IMA STATUS DUGOTRAJNOG BORAVKA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE, A ĆE BORAVITI U REPUBLICI SLOVENIJI RADI ZAPOŠLJAVANJA ILI RADA ILI ĆE BITI DNEVNI RADNI MIGRANT (čl. 48. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

25/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE DOZVOLE PRIVREMENOG BORAVKA STRANCCU KOJI IMA STATUS BORAVNIKA ZA DUGOTRAJNO U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE KOJI ĆE BORAVITI U REPUBLICI SLOVENIJI RADI SAMOZAPOŠLJAVANJA (čl. 48. Zakon o strancima)

info: ALB BIH, ENG, MKD, SRP

26/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE PRIVREMENOG BORAVKA STRANCCU KOJI IMA STATUS DUGOTRAJNOG BORAVKA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE, A ĆE BORAVITI U REPUBLICI SLOVENIJI ZBOG OBAVLJANJA SEZONSKIH RADOVA (čl. 4. čl. 8. Zakon o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

27/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE JEDINSTVENE DOZVOLE ZA STRANCA KOJI IMA STATUS BORAVNIKA ZA DUGOTRAJNO U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE TE ĆE BORAVITI U REPUBLICI SLOVENIJI KAO DASLANI RADNIK (čl. 48. Zakona o strancima). djelovati)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

28/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE DOZVOLE PRIVREMENOG BORAVKA ZA ČLANA OBITELJI STRANCA KOJI IMA STATUS BORAVNIKA ZA DUGOTRAJNO BORAVANJE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EUROPSKE UNIJE (čl. 48. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

29/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE PRIVREMENOG BORAVAKA STRANCCU SLOVENSKOG PODRIJETLA (čl. 48. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

30/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI ILI STALNI BORAVAK DJETETU OSOBE S PRIZNATOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM U REPUBLICI SLOVENIJI ROĐENOM U INOZEMSTVU (čl. 49.a Zakona o strancima)

info: ENG

31/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI BORAVAK ŽRTVI TRGOVANJA LJUDIMA (čl. 50. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

32/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE PRIVREMENOG BORAVAKA ŽRTVI ZAPOŠLJAVANJA NA NELEKTRO (čl. 50. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

33/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODULJENJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI BORAVAK ŽRTVI NASILJA U OBITELJI (čl. 50. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

34/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI BORAVAK STRANCU KOME JE DOZVOLJENO ZADRŽAVANJE U REPUBLICI SLOVENIJI (čl. 51. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

35/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ILI PRODUŽENJE ODOBRENJA ZA PRIVREMENI BORAVAK IZ DRUGIH OPRAVDANIH RAZLOGA (čl. 51. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

36/1 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE STALNOG BORAVAKA (čl. 52. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

37/1 ZAHTJEV ZA NAKNADNO STJECANJE STATUSA BORAVNIKA (čl. 53. Zakona o strancima)

info:  ALB, BIH, ENG, MKD, SRP

MARKETING

Podržite rad portala GPMaljevac.com

NAJNOVIJE VIJESTI

MARKETING
LM