Uvjeti korištenja

Ovim uvjetima korištenja oglasnika, uspostavilo je pravila i uvjete korištenja web stranica.

Ukoliko za pojedine usluge postoje posebni uvjeti korištenja, primjena istih će imati prednost pred primjenom Uvjeta korištenja.

Slijedom navedenog, prije korištenja Oglasnika- Uvjete korištenja potrebno je pažljivo pročitati.

Sadržaj Web stranice 

Web stranice predstavljaju online platformu koja omogućuje javnu objavu i pretraživanje oglasa te povezivanje korisnika. Korisnik je svaka fizička i pravna osoba koja pristupa Web stranicama i/ili koristi bilo koje sadržaje dostupne na Web stranicama, uključujući registrirane i neregistrirane korisnike kao i poslovne subjekte.

Korištenje Oglasnika

Pristupanjem i korištenjem sadržaja Web stranica, neovisno o postupku registracije, stupate u ugovorni odnos s Oglasnikom, te potvrđujete da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili primjenu i obvezatnost Uvjeta korištenja i Politike privatnosti.

Korištenje Web stranica moguće je samo i isključivo uz pristanak na Uvjete korištenja te ukoliko iste ne prihvaćate iz bilo kojeg razloga, nije Vam dozvoljeno korištenje Web stranica.

Korisnik je isključivo odgovoran za snošenje bilo kojeg troška koji može nastati korištenjem Web stranica.

Postupak registracije

Korištenje pojedinih sadržaja Web stranica moguće je samo pod uvjetom provedenog postupka registracije. Korisnik je dužan prilikom registracije navesti točne, istinite i potpune podatke potrebne za postupak registracije; suprotno postupanje smatrat će se kršenjem Uvjeta korištenja.

Društvo u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju odnosno korisnički račun ili uskratiti korištenje pojedinih sadržaja Web stranica, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, a posebice u slučaju kršenja Uvjeta korištenja.

Podaci o korisničkom računu

Svi korisnici Web stranica dužni su čuvati podatke o svom korisničkom računu te je korisnik isključivo odgovoran za svu i bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja korisničkog računa od strane druge osobe.

Obveze korisnika

Svi korisnici Web stranica, uključujući oglašivače, dužni su u cijelosti postupati prema svim važećim propisima, uz uvažavanje i pristojno ophođenje sa svim drugim korisnicima. Korisnik je dužan nadoknaditi svaku i bilo koju štetu koja nastane, drugim korisnicima i/ili trećim osobama kao posljedica nezakonitog korištenja Web stranica.

Sadržaj oglasa

Svi oglasi objavljeni na Web stranicama, kao i svi podaci u njima sadržani, dolaze isključivo od oglašivača, koji je jedini i isključivo odgovoran za točnost, istinitost i potpunost svih i bilo kojih podataka. Također, oglašivač je jedini i isključivo odgovoran u pogledu svih i bilo kojih pravnih obveza u pogledu objavljenog oglasa i njegovog sadržaja, uključujući, ali se ne ograničavajući na odgovornost za povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba ili pravnu dopuštenost oglašavanja pojedinog predmeta i/ili usluge.

Zabranjeno je svako zavaravajuće oglašavanje, odnosno oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti konkurente.

Također, na Web stranicama nije dozvoljeno vrijeđati, omalovažavati, prijetiti ili na drugi način uznemiravati druge korisnike i posjetitelje Web stranica. Društvo ne jamči dostupnost oglasa korisnicima nakon isteka oglasa.

Društvo u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (izgled teksta, fotografija, video sadržaja i ostalog što čini oglas), pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa kao i pravo na ne objavu ili uklanjanje oglasa, i to u slučaju kada objava oglasa nije u skladu s Uvjetima korištenja.

Isključenje odgovornosti

GP OGLASNIK nije sudionik pravnih poslova koji se odvijaju temeljem objavljenih oglasa na Web stranicama i u koje korisnici međusobno samostalno ulaze, niti u pogledu navedenog snosi bilo kakvu izravnu ili neizravnu odgovornost.

GP OGLASNIK nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja Web stranica ili korištenja drugih web stranica i sadržaja kojima se može pristupiti s Web stranica.

U pogledu oglasa objavljenih na Web stranicama, GP OGLASNIK ne jamči:

točnost, istinitost i potpunost oglasa ili bilo kojih podataka sadržanih u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i zakonitost ponuđenih proizvoda i/ili usluga;točnost, istinitost i potpunost podataka o oglašivačima i korisnicima;poslovnu sposobnost, ovlaštenje, registraciju ili postojanje bilo kojeg drugog uvjeta potrebnog u skladu s propisima za nuđenje i prodaju proizvoda i/ili usluga od strane oglašivača.

Nadalje, GP OGLASNIK ne jamči:

da na Web stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku;da sadržaj na Web stranicama neće biti objavljen bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati intelektualna prava trećih. GP OGLASNIK nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja Web stranica uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.

Korisnik je dužan GP OGLASNIKU nadoknaditi sve i bilo koje troškove vezane u zahtjeve ili pravne postupke trećih osoba poduzete u vezi sa sadržajem oglasa ili drugim postupanjem korisnika.

Ograničenje uporabe Web stranica

GP OGLASNIK zadržava pravo onemogućiti korištenje Web stranica svim korisnicima koji na bilo koji način krše Uvjete korištenja ili bilo koje primjenjive propise te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.

GP OGLASNIK će osobito onemogućiti korištenje Web stranica korisnicima koji:

kopiraju sadržaje objavljene na Web stranicama te ih objavljuju na drugom mediju oglašavanja ili koriste u komercijalne svrhe na bilo koji način;ne pruže točne, istinite i potpune podatke;izravno ili neizravno kontaktiraju korisnike Web stranica, uključujući oglašivače, u cilju nuđenja usluga oglašavanja putem drugog medija ili na drugi način.

Promjene Uvjeta korištenja 

GP OGLASNIK je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Uvjete korištenja, Web stranice i/ili bilo koje sadržaje u njima dostupne te su korisnici dužni upoznati se sa svim izmjenama Uvjeta korištenja. Izmjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na Web stranicama. Korištenjem Web stranica, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene Uvjete korištenja.